Prymicje o. Sylwestra Rzepeckiego w rodzinnej parafii

W niedzielę 2 czerwca 2024 r. w Brzeziu k. Krakowa o. Sylwester Rzepecki odprawił prymicyjną Mszę św. w swojej rodzinnej parafii.

Prymicje rozpoczęły się na plebanii błogosławieństwem rodziców, skąd o. Sylwester udał się do kościoła. Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00. Przy ołtarzu prymicjantowi towarzyszyli bracia z naszej prowincji (m.in. z Krakowa-Śródmieścia, kurii prowincjalnej, Przemyśla, Lublina, Czernej i Wadowic, a także ze Słowacji) oraz o. Prowincjał Tadeusz Florek. Oprawę liturgiczną przygotowali klerycy naszego seminarium wraz miejscową służbą liturgiczną.

Prymicyjną homilię, w nawiązaniu do niedzielnych czytań, wygłosił o. Jakub Przybylski. Wychodząc od opisanego w Ewangelii sporu o zachowanie szabatu, ukazał postawę Jezusa, pełną miłości i empatii dla człowieka, jako wzór do naśladowania w posłudze kapłańskiej.

Po Mszy św. i prymicyjnym błogosławieństwie, razem z rodziną o. Sylwestra kontynuowaliśmy świętowanie na przyjęciu w pobliskim Gdowie.

Zgodnie z naszą zakonną tradycją, o. Sylwester, oprócz prymicji w rodzinnej parafii, odwiedza z Mszą św. i prymicyjnym błogosławieństwem wspólnoty braci i sióstr w naszej prowincji. Niezależnie od tego, czy będziecie mieli możliwość wziąć udział w którejś z nich, polecamy o. Sylwestra Waszej modlitwie!