Powołaniowe dni skupienia w Krakowie (24-26 maja) – zapowiedź

termin

24-26 maja


Powołaniowe dni skupienia są przeznaczone dla młodzieży męskiej w wieku od 17 do 35 lat. Rozpoczynają się w piątek o godz. 17.00, a kończą w niedzielę około godz. 13.00. Plan dni skupienia jest oparty na planie dnia wspólnoty zakonnej. Uczestnicy mają możliwość włączenia się w rytm życia braci poprzez udział we wspólnych modlitwach, posiłkach, pracy i rekreacji. Podczas dni skupienia przewidziany jest również czas na odpowiednio dobraną lekturę duchową, konferencje z duchowości karmelitańskiej, charyzmatu i historii Zakonu oraz czas na osobistą rozmowę z duszpasterzem powołań.

Dni skupienia odbywają się w atmosferze milczenia, a każdy z uczestników ma zapewnioną własną, jednoosobową celę, aby poprzez dobre warunki zewnętrzne tym owocniej wsłuchać się we własne wnętrze i głos wzywającego Boga. Ofiara za udział jest dobrowolna i można ją złożyć z przeznaczeniem na rzecz wspólnoty i Karmelitańskiego Ośrodka Powołań.

 

Warunki uczestnictwa:

  • wiek 17-35 lat (w przypadku innego wieku konieczny jest kontakt telefoniczny z Duszpasterzem powołań);
  • przysłanie wypełnionego formularza;
  • podanie krótkiej informacji o sobie (o sposobach poszukiwania powołania, dotychczasowej formacji, przynależności do duszpasterstwa, wspólnoty, itp.);
  • oprócz rzeczy osobistych należy przywieźć: Pismo św., różaniec, obuwie na zmianę, notatnik.

 

Zobacz także pozostałe zbliżające się rekolekcje i wydarzenia: