Avila – Solo Dios basta!

Muzyczne pielgrzymowanie śladami św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża.

Ewa Uryga – śpiew,
Grzegorz Dowgiałło – śpiew i piano,
Barbara Szybalska – sprawy techniczne,
o. Mariusz Wójtowicz OCD – śpiew, flety, prowadzenie.
Hiszpania 3 – 9 września 2018 r.