Płyta polskich karmelitanek bosych z Islandii

Polskie siostry z Islandii wydały płytę „Wobec Piękności Bożej”. Utwory na niej zawarte są pięknym, muzycznych zapisem wspólnej, duchowej wędrówki sióstr i formą opisu wielkich dzieł, których Jezus dokonuje w ludzkich duszach.

Kontemplacyjna wspólnota polskich mniszek karmelitanek bosych mieszka na Islandii od 1984 roku. Siostry służą Kościołowi poprzez modlitwę i samotne życie w klauzurze. Swoją modlitwą i ofiarą ogarniają nie tylko mieszkańców Islandii, gdzie wezwał ich Pan, ale również wszystkich ludzi, a szczególnie drogi ich sercom kraj – Polskę.

Wydana przez siostry płyta „Wobec Piękności Bożej” zawiera 21 pięknych utworów w ich wykonaniu i aranżacji. Niemal wszystkie utwory umieszczone na płycie zostały skomponowane w islandzkim klasztorze. Niektóre teksty to poezje wielkich mistyków Karmelu, czy też modlitwy poetyckie. Większość jednak zrodziła się w sercach sióstr, podczas ich pobytu na Islandii. Cudowne, delikatne utwory są próbą wyrażenia tego, co czuje człowiek, stając w obliczu najwyższego i nieskończonego Piękna, jakim jest Bóg. Są zachwytem nad Jego działaniem w życiu świętych, jak i nad tym, co czyni w codzienności karmelitanek. Siostry wyrażają swoją tęsknotę za niebem, ale także wyśpiewują to, jak Pan Bóg jest obecny z nimi „tu i teraz”. Chcą zanieść ludziom przesłanie, że dobry Bóg wybiega wszystkim naprzeciw, pragnąc dla każdego stać się Bogiem bliskim.

Ten muzyczny krążek to dziękczynienie za 80 lat lat istnienia islandzkiego klasztoru i 35 lat obecności w nim polskiej wspólnoty. To także cegiełka, wspierająca siostry. Każdy, kto zakupi płytę sióstr, wspiera misyjny klasztor na Islandii i ma swój udział w głoszeniu Chrystusa aż po najdalsze wyspy. Siostry pamiętają o darczyńcach w swojej modlitwie.