Pisma Misyjne – Jan od Jezusa i Maryi OCD, Leonard Kowalówka

Polscy pionierzy rozpoczynali swoją pracę misyjną w prostych warunkach niestabilnego politycznie kraju, w którym wojna domowa na tle etnicznym wisiała już w powietrzu. Stali się spadkobiercami wielkich krzewicieli wiary, Ojców Białych, którzy z powodu braków personalnych byli zmuszeni opuścić swoje stacje misyjne.