O. Mateusz Filipowski OCD o kontemplacji [wywiad]

Na portalu misyjne.pl pojawił się wywiad z o. Mateuszem Filipowskim, karmelitą bosym z Gorzędzieja, dotyczący kontemplacji.

W rozmowie karmelita podkreśla, że kontemplacja nie odrywa od życia, ale przeciwnie – pozwala je przeżywać pełniej, bardziej na serio. Kontemplacja nie jest dziś w modzie, ponieważ wytrąca z wąskiego, czarno-białego spojrzenia na rzeczywistość. Zmusza do konfrontacji z rzeczywistością, również wewnętrzną (nasze pragnienia, emocje).

Modlitwa zamyka się w samym momencie, który przeznaczamy na bycie z Bogiem. To życie codzienne i nasze postawy, a nie przeżycia na modlitwie weryfikują jakość życia duchowego. Modlitwa może zawierać element przeżyciowy, ale jej istotą jest „bycie w miłującej obecności”.

Modlitwa z jednej strony wymaga działania (poznawanie Jezusa w Ewangelii, wysiłek zmiany życia), z drugiej – samo bycie z Jezusem sprawia, że staję się taki, jak On. Ważną pomocą jest dobre towarzystwo ludzi modlących się i żyjących Ewangelią. Bóg jest nieustanną nowością, spotkanie z Nim zawsze jest unikalne.

Kontemplacja jest dzisiaj istotną drogą odnowy Kościoła. Święci, którzy odnawiali Kościół w przeszłości byli kontemplatykami. Kontemplacja daje również płaszczyznę porozumienia pośród różnorodności, jest zatem również drogą do jedności.

Cały wywiad do przeczytania na stronie www.misyjne.pl: