Nominacje papieskie dla członków rodziny karmelitańskiej

12 marca Matka Elsa Campa, przeorysza karmelitanek w Alba i Villagarcía de Campos (Hiszpania) oraz przewodnicząca Federacji Karmelitanek Bosych, została mianowana przez Papieża Franciszka na konsultora Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

………………

W krótkim wywiadzie udzielonym dowiadujemy się nieco nt. mniszki:

Matko, czy może się przedstawić tym, którzy Jej nie znają?

Nazywam się Elsa Campa Fernandez (Elsa del Corazon de Jesus) i urodziłam się na północy Hiszpanii, w małej wiosce w Asturii.Wstąpiłem do klasztoru karmelitanek w Oviedo 10 lipca 1982 r.. Pierwszą profesję złożyłam 12 stycznia 1985 r., a śluby uroczyste 10 stycznia 1988 r.

Co oznacza ta nominacja dla Ciebie jako kobiety i karmelitanki?

Jako kobieta cieszę się, że Kościół coraz bardziej nam ufa, szanuje nas, chce słyszeć nasz głos i uznaje to wszystko, co z pokolenia na pokolenie, my kobiety robimy w Kościele i społeczeństwie.

Natomiast dla mnie jako karmelitanki oznacza to więcej pracy i więcej zmartwień, bo mój dzień i tak już jest wypełniony. Ale poza tym, to małe uznanie i zaszczyt dla całego Zakonu.

………………..

11 kwietnia dotarła ponadto informacja, że Ojciec Święty wyznaczył na konsultora wyżej wymienionej kongregacji także karmelitę bosego, o. Denisa Chardonnensa. Jest on byłym rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego i Papieskiego Instytutu Duchowości „Teresianum” w Rzymie.  Wykłada teologię dogmatyczną i fundamentalną oraz teologię duchowości.

Tłum. A.C. OCD, za: carmelitaniscalzi.com