Košice – Lorinčík

Košice - Lorinčík

Konwent pw. Matki Bożej z Góry Karmel i św. Józefa
Archidiecezja Koszycka


Po otrzymaniu zgody metropolity koszyckiego ks. bpa Alojzego Tkáča, Rada Prowincjalna, dekretem z dn. 13 czerwca 2006 r., powołała do istnienia placówkę karmelitów bosych w Lorinčíku na przedmieściach Koszyc. 5 lipca 2006 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie tymczasowo wynajętego na siedzibę wspólnoty domu oraz działki pod nowy klasztor. W 2014 r. został poświęcony i oddany do użytku nowy klasztor i równocześnie Dom Rekolekcyjno-modlitewny.

Galeria