Kongres Świeckiego Zakonu w Wadowicach [relacja]

Od czwartku do niedzieli (20-23 VI 2024 r.) w Wadowicach trwał XI Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Kongres z jednej strony stanowi okazję do podsumowania ostatnich trzech lat, a z drugiej - do zaplanowania przyszłości.

Istotnym elementem programu był wybór nowej Rady Prowincjalnej oraz przyjęcie uchwał, które wyznaczą kierunek działań w prowincji na kolejne lata. Hasłem przewodnim Kongresu, który będzie trwał w Domu Rekolekcyjnym w Wadowicach do niedzieli jest: "Wierność charyzmatowi Zakonu: modlitwa, wspólnota, apostolstwo".

 

Dzień I

Uroczystą Eucharystią w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach pod przewodnictwem prowincjała o. Tadeusza Florka OCD rozpoczął się XI Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej. Mszę wotywną ku czci Ducha Świętego koncelebrowali o. Adam Hrabia OCD oraz o. Kamil Strójwąs OCD - delegaci prowincjałów ds. OCDS prowincji krakowskiej i warszawskiej, o. Piotr Wojnowski OCD i o. Piotr Gierszewicz OCD - delegaci prowincjała dla wspólnot na Słowacji i na Ukrainie oraz o. Sławomir Chudzik OCD, przeor i kustosz Sanktuarium w Wadowicach.

W homilii wygłoszonej podczas inauguracyjnej Eucharystii ojciec prowincjał zachęcał by delegaci wspólnot zebrani na Kongresie objawiali Boże Słowo w czasie obrad i wzajemnych rozmów. Aby byli, jak Eliasz prorokami Słowa - prorokami Prawdy.

Wieczorną część pierwszego dnia Kongresu wypełniły prezentacje zagranicznych wspólnot krakowskiej prowincji OCDS z Ukrainy, Słowacji, USA, Rwandy, Łotwy oraz najmłodszej polskiej wspólnoty z Piotrkowic k. Kielc.

 

Dzień II

Przed południem delegaci na Kongres wysłuchali sprawozdania z działań ustępującej Rady Prowincjalnej, oraz sprawozdania finansowego za kończące się triennium. Sprawozdania złożyli także przewodniczący Diakoni Misyjnej oraz Diakonii Przyjaciół Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec. Była to również okazja do wysłuchania informacji na temat karmelitańskich spotkań formacyjnych w Katowicach-Wełnowcu.

Kongres udzielił ustępującej Radzie absolutorium. Sesja przedpołudniowa zakończyła się prezentacją kandydatów do nowej Rady Prowincjalnej. Wybory do nowej Rady odbyły się podczas sesji popołudniowej. Głosami delegatów wszystkich wspólnot krakowskiej prowincji wybrani zostali:

  • przewodnicząca Rady Prowincjalnej - Urszula Duży od Matki Bożej z Góry Karmel (OCDS Pszczyna)
  • I Radny - Paweł Cielebon od Matki Bożej (OCDS Wadowice)
  • II Radna - Anna Stańko od Matki Bożej Nieustającej Pomocy (OCDS Lublin)
  • III Radny - Marcin Kliś od Jezusa Eucharystycznego (OCDS Bielsko Biała)
  • IV Radna - Halina Stanicka, Benedykta od Krzyża (OCDS Tychy)

Nową Radę Prowincjalną otaczamy modlitwą życząc wielu łask, otwartości na natchnienia Ducha Świętego i dużo siły!

 

Dzień III

Trzeci dzień XI Kongresu Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Wadowicach obfitował w intensywną formację i pracę delegatów. Przed południem uczestnicy wysłuchali konferencji formacyjnej o. Jakuba Przybylskiego OCD, poświęconej modlitwie kontemplacyjnej w życiu świeckiego karmelity bosego. Popołudniowe wystąpienie o. Piotra Hensla OCD skupiło się na życiu wspólnotowym w zakonie karmelitańskim, bazując na pismach św. Teresy od Jezusa. Szczególną uwagę poświęcono relacjom między wszystkimi trzema gałęziami Karmelu: ojcami, mniszkami i świeckimi.

Część robocza dnia była poświęcona opracowaniu uchwał, które wytyczą kierunek dla życia i pracy świeckich karmelitów bosych prowincji krakowskiej na najbliższe trzy lata. Wieczorem uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia celi św. o. Rafała Kalinowskiego.

 

Dzień IV

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem prowincjała o. Tadeusza Florka OCD odprawiona w kaplicy Domu Rekolekcyjnego Karmelitów Bosych w Wadowicach zakończyła XI Kongres Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Wadowicach.

Przed Eucharystią zebrani na Kongresie delegaci mogli wysłuchać konferencji o. Kamila Strójwąsa OCD - delegata prowincjała ds. OCDS prowincji warszawskiej na temat wspólnoty i apostolstwa. Gabriela Żylińska - przewodnicząca Rady Prowincjalnej OCDS prowincji warszawskiej podzieliła się w swoim wystąpieniu radościami i problemami świeckich karmelitów ze swojej prowincji.

Zwieńczeniem obrad XI Kongresu było przyjęcie przez delegatów uchwał wytyczających kierunek prac OCDS prowincji krakowskiej na najbliższe triennium.


Relacja za:
Świecki Zakon Karmelitów Bosych OCDS
foto: Zbigniew Nobis OCDS