Kluszkowce: wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II

W sobotę, 21 listopada, w Kluszkowcach odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Rafała Kalinowskiego, patrona kościoła. Sumie odpustowej o godz. 11.30 przewodniczył i kazanie wygłosił o. Mariusz Wojtowicz, który również głosił na pozostałych mszach, tj. o 9.30 i 17.30.

Na sumie miało miejsce poświęceniu reliefu św. Jana Pawła oraz wprowadzenie do kościoła relikwii świętego Papieża. Relikwie zostały wniesione w procesji, po czym o. Mariusz Wojtowicz poświęcił płaskorzeźbę i relikwiarz. Następnie relikwiarz został umieszczony w dolnej części kompozycji reliefu św. Jana Pawła. Bezpośrednio po instalacji relikwiarza rozpoczęła się Msza święta.

Eucharystia była sprawowana w intencji wszystkich, którzy przyczynili się swoimi ofiarami do powstania reliefu św. Jana Pawła II, z prośbą o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin.

Nowa kompozycja rzeźbiarska ma formę płaskorzeźby, jedynie górna część postaci Ojca Świętego - popiersie - wyłania się z koła. Jest to rzeźba pełna trójwymiarowa do połowy, a następnie przechodząca w płaskorzeźbę. Prawa dłoń Ojca Świętego uniesiona jest w geście błogosławieństwa. Wyraz twarzy jest łagodny, lekko uśmiechnięty, w lewej dłoni trzyma szkaplerz karmelitański.

Koło stanowi bardzo ważny akcent ołtarza, symbolizuje kulę ziemską i nawiązuje do ponad stu pielgrzymek apostolskich, odbytych przez Jana Pawła II po całym świecie, z misją ewangelizacji i pokoju.

Symbolicznym drogowskazem jest gołąb unoszący się nad głową Świętego. Prowadzi on Papieża, natchnionego Duchem Świętym do głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu.

Górną część zwieńcza krzew. Symboliczne znaczenie krzewu w kompozycji ołtarza dotyczy pracy głoszenia słowa Bożego, którą wykonał Święty podczas swojego życia. To przez niego zostało zasiane ziarno, z którego wyrósł dorodny krzew. Duchowym owocem krzewu będą wyproszone przez wiernych za łaski otrzymane od Boga za wstawiennictwem św. Jana Pawła i nasze dobre uczynki.

W dolnej części ołtarza zostało wkomponowane miejsce na relikwiarz.

Kompozycję rzeźbiarską wykonali krakowscy artyści: Piotr Chwastarz i Wincent Chlipała.

Zdjęcia: br. Piotr Filipek