Kluszkowce: nowi ministranci i lektorzy

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którą w tym roku przeżywaliśmy 22 listopada, jest patronalnym świętem Liturgicznej Służby Ołtarza. W związku z tym w naszej parafii w Kluszkowcach podczas Mszy św. o godz. 9.30 odbyło się uroczyste przyjęcie kandydatów do grona ministrantów oraz błogosławieństwo do pełnienia posługi ministranta Słowa Bożego, czyli lektora. 

Kościół błogosławi osoby, które zostały powołane do spełniania świętej służby w liturgii. Udzielając błogosławieństwa Kościół uwielbia Boga za łaskę prowadzenia człowieka przez całe życie i wyprasza mu pomoc w rozwoju powołania. Przez kolejno udzielane błogosławieństwa słudzy ołtarza są posyłani do spełniania określonych czynności liturgicznych. Spełniając służbę w liturgii, odkrywają oni stopniowo swoje talenty oraz zadania, jakie powierza im Bóg we wspólnocie Kościoła.

Pięciu ministrantów, po okresie odpowiedniego przygotowania, przyjęło z rąk o. Grzegorza, duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza, błogosławieństwo do pełnienia zaszczytnej funkcji lektora. Od tego momentu będą czytać słowo Boże zgromadzonym na liturgii wiernym. To zadanie mają pełnić z wielką wiarą i miłością, a także rozważać to słowo w sercu i być jego świadkami w codziennym życiu.

Dwunastu kandydatów na ministrantów przygotowywało się przez kilka miesięcy do pełnienia posługi przy ołtarzu: chłopcy pogłębiali rozumienie liturgii oraz odbywali zajęcia praktyczne, podczas których uczyli się prawidłowo wykonywać czynności liturgiczne. Służąc przy ołtarzu dopuszczani byli do niektórych posług, a przez złożenie przyrzeczenia i przyjęcie błogosławieństwa stali się „pełnoprawnymi” ministrantami. Na zakończeniem obrzędu ustanowienia ministrantów, starsi koledzy nałożyli im ministranckie pelerynki na znak przyjęcia do grona Liturgicznej Służby Ołtarza w Kluszkowcach.

Nowi ministranci oraz lektorzy złożyli przyrzeczenie, że swoją służbę będą pełnić starannie i gorliwie, a w ten sposób przyczyniać się do wzrostu Kościoła.

 zdjęcia: br. Piotr Filipek