Karmelitanki Bose z wdzięcznością za ojcostwo Jana Pawła II

Dziękujemy św. Janowi Pawłowi II za to, że był naszym Ojcem
KARMELITANKI BOSE

W twarzy Oblubieńca każdy z nas odnajduje podobieństwo twarzy tych,
w których uwikłała nas miłość po tej stronie życia i egzystencji.
Wszystkie są w Nim.

K. Wojtyła, Przed sklepem Jubilera

„Jesteśmy Piękni” – muzyka: Piotr Pałka; wykonawca: Voce Angeli