Jubileusz 50-lecia misji w Gitega

Rok Jubileuszowy Misji Karmelitańskich w Burundi-Rwanda rozpoczynamy obchodami na poziomie lokalnym. Nasza wspólnota w Gitega wraz z młodzieżą (grupa liderów formujących się w Centrum Duchowości) przygotowała z tej okazji Młodzieżowy Festiwal Talentów, który przeżywaliśmy 9 stycznia jako dziękczynienie za powołania i karmelitańskie dzieła realizowane na przestrzeni 50 lat.

Festiwal uroczyście otworzył Jego ekscelencja Simoni Namwana – arcybiskup Gitega, który w swoim przemówieniu nawiązał do duchowego dziedzictwa Karmelu i kultu Matki Bożej Szkaplerznej. Wskazał te dwa elementy, jako szczególny wkład karmelitów bosych w rozwój Kościoła w Burundi.

Ojciec Zachariasz Igirikukwayo OCD – wikariusz regionalny karmelitów bosych w Burundi i Rwandzie w kilku słowach przybliżył historię początków misji, postaci pierwszych misjonarzy przywołując najważniejsze wydarzenia w przygotowaniu i realizacji projektu misyjnego Polskiej Prowincji. Nawiązał także do początków palcówki w Gitega i wskazał na jej aktualną misję: dom formacyjny (Postulat) oraz apostolat życia duchowego. W kilku słowach nawiązał do przesłania festiwalu, który jest otwarciem kolejnego cyklu formacyjnego dla młodzieży. W tym roku będzie on poświęcony kreatywności i talentom - chodzi o wydobywanie skarbów z własnego wnętrza, które jest przestrzenią dialogu z Bogiem.

Ojciec Maciej Jaworski OCD podzielił się z obecnymi ciekawą refleksją nawiązując do postaci o. Leonarda Kowalówki OCD – fundatora misji, który swoje pragnienie zrealizował będąc już 60-letnim zakonnikiem. Przypomniał także niektóre perypetie misjonarzy, podkreślając fakt, że warto być wiernym swojej pierwszej miłości.

Następnie oddano głos młodym artystom, którzy w przeróżnych formach ekspresji odwoływali się do tematu festiwalu Pobiegnę drogą twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce (Ps 119,32). Taniec, poezja, śpiew, teatr, rękodzieło, malarstwo i szkice. Młodzi Burundyjczycy otworzyli przed nami swoje serca, dając piękne świadectwo wrażliwości na to, co duchowe.

Dzień festiwalu przeżywaliśmy, jako przystanek w drodze. Spojrzeliśmy w naszą przeszłość, aby kontynuować wędrówkę, inspirując się spotkaniami z młodymi artystami.

o. Paweł Porwit OCD

przełożony wspólnoty w Gitega

Zgodnie z kalendarzem parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Gitega (Mushasha - Ruvyagira) uroczyste publiczne rozpoczęcie obchodów jubileuszu odbyło się w sobotę 9 stycznia 2021 r. przy okazji I Festiwalu Młodzieży, który jednocześnie zainaugurował szereg działań na rzecz młodzieży w roku 2021. Było to uroczyste otwarcie Jubileuszu na poziomie wspólnotowym, gdyż Wspólnota w Gitega weszła w Rok Jubileuszowy obecności Karmelitów Bosych w Burundi i Rwandzie.

Oprócz młodzieży związanej w taki czy inny sposób z naszą parafią (chór św. Elżbiety od Trójcy Św. i Liderzy) uczestniczyli także młodzi ludzie z chóru „Voix d'anges” z parafii Dobrego Pasterza z Gitega, artyści (rękodzielnicy, aktorzy, malarze ...) z Bużumbury, Gitega, Ngozi i innych. Wśród gości honorowych warto wspomnieć w szczególności o Gubernatorze prowincji Gitega i Arcybiskupie diecezji Gitega (pozostał do końca festiwalu!). Na spotkaniu były obecne także dwie delegacje z innych wspólnot z Burundi: Ojciec Cyryl i trzej młodzi z Musongati oraz ojcowie Maciej i Fryderyk z Bużumbury.

Ojcowie Paweł i Zachariasz ze Wspólnoty w Gitega wprowadzili uczestników w ideę festiwalu. Ojciec Maciej opowiedział historię misji, w szczególności nawiązał do odważnej decyzji i dyspozycyjności wobec Opatrzności o. Leonardo Kowalówki, pomysłodawcy fundacji misyjnej.

Wiemy, że inauguracja obchodów zbiegła się wraz z początkiem nowego roku i każda Wspólnota karmelitańska planuje wydarzenie lokalne związane z tym Jubileuszem, w szczególności przy okazji świąt naszego Zakonu (święta naszych Świętych, Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa). Z kolei do wspólnot formacyjnych należy włączenie tej części naszej historii do treści formacyjnych. W Gitega, w refektarzu, czytamy m.im. książkę o ojcu Leonardzie, założycielu misji, z kolei w lipcu odbędzie się pielgrzymka z Gitega do Musongati.

Echo festiwalu za pośrednictwem o. Macieja i poprzez Radio Watykańskie dotarło do Polski. Na poziomie lokalnym relacjami z wydarzenia zajęły się media internetowe (Jimbere) i Centrum Komunikacyjne Archidiecezji Bużumbura. Zdjęcia i wideo zostały wykonane przez młodych liderów z sekcji multimedialnej.

o. Zachariasz Igyrukwayo OCD


Zdjęcia z obchodów jubileuszu