Jubileusz 50-lecia i 60-lecia święceń kapłańskich [zaproszenie]

Drodzy Współbracia, Drogie Siostry,

Wdzięczność za otrzymane łaski stanowi znak świadomie i głęboko przeżywanej relacji z Bogiem, od którego pochodzi wszelkie dobro. Jedną z największych łask udzielanych przez Niego człowiekowi jest powołanie do posługi kapłańskiej. Powołany musi jednak pamiętać, że nie jest to jego pomysł na życie, ale dar Chrystusa, który powiedział: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (por. J 15, 16).

Czworo naszych Współbraci cieszy się w tym roku szacownym Jubileuszem Święceń Kapłańskich. Ojcowie Józef od Matki Bożej Królowej Polski (Trybała) i Wacław od św. Stanisława Biskupa (Lech) przeżyli w posłudze kapłańskiej 50 lat, a ojcowie Melchior od Niepokalanego Poczęcia NMP (Wróbel) i Eugeniusz od Zwiastowania Pańskiego (Morawski) 60 lat.

Jubilaci dziękować będą Bogu za łaskę wybrania i dar wierności 22 czerwca (w sobotę), w Czernej, podczas Mszy św. o godz. 11.30. Zapraszając do udziału w tym świętowaniu zachęcam do otoczenia naszych Współbraci Jubilatów modlitwą, aby Duch Święty zechciał ich umacniać i darzyć swym błogosławieństwem na dalsze lata życia i posługi kapłańsko-zakonnej.

Z braterskim pozdrowieniem w Karmelu,

o. Tadeusz Florek OCD,
Prowincjał