Bractwo św. Józefa


O d 28 października 2008 r. przy kościele i klasztorze karmelitów bosych w Przemyślu istnieje Bractwo św. Józefa reerygowane z istniejącego tutaj Bractwa od samego początku istnienia klasztoru, a którego działalność została przerwana przez zaborcę austriackiego 24 IV 1784 r. Wspomniane Bractwo jest grupą modlitewną skupiającą mężczyzn, co w przeszłości było cechą wyróżniającą duchowość karmelitańską, pośród działalności duszpasterskiej innych zakonów.

Idea odnowienia działalności męskiego Bractwa św. Józefa przy naszym ośrodku duszpasterskim w Przemyślu jest odpowiedzią na wołanie naszych czasów, by w obliczu postępującej laicyzacji społeczeństwa aktywować ludzi świeckich zarówno do pogłębiania osobistego życia religijnego, jak też bardziej konkretnego, czynnego propagowania wiary w swoich środowiskach.

Obecnie do bractwa należy 30 mężczyzn zarówno z samego miasta Przemyśla, jak i z okolic.

Podstawowymi celami Bractwa są:

  • Poznawanie kultu św. Józefa w historii zakonu karmelitańskiego, zarówno w Polsce, jak i na świecie
  • Pogłębione oddawanie czci św. Józefowi (czynny udział w nabożeństwach, pielgrzymkach do miejsc Jego czci)
  • Poznawanie Społecznej Nauki Kościoła, zwłaszcza w tematykach społecznych i rodziny.
  • Niesienie pomocy i modlitwa w intencjach ludzi znajdujących się w trudnościach moralnych i materialnych (ludzi pracy, chorych, samotnych, ubogich, uzależnionych).

Członkowie Bractwa spotykają się w ostatnią środę każdego miesiąca na Eucharystii o godz. 18.00 w kościele karmelitów bosych w Przemyślu. Od 30 września 2015 r. bezpośrednio po Mszy św. będzie następował wykład prowadzony przez jednego z Braci, lub przez zaproszoną, kompetentną osobę duchowną, lub świecką. Wykład ten będzie skierowany do wszystkich- zarówno kobiet jak i mężczyzn. Tematy spotkań – wykładów są różnorodne: przede wszystkim będą się skupiały na św. Józefie, jako pierwszym Patronie mężczyzn, wzorze, męża i ojca rodziny, omawiana też będzie społeczna nauka Kościoła, aktualne zagadnienia i wyzwania społeczne Narodu, rola mężczyzny we współczesnej rodzinie i społeczeństwie, rozważane będą kwestie wiary, modlitwy itp.Organizujemy weekendowe rekolekcje wyłącznie dla mężczyzn, na które zapraszamy chętnych z całej Archidiecezji.

Tematy i terminy konferencji, jak również nazwiska wykładowców podane są na załączonym plakacie, w tygodniku NIEDZIELA i na stronach RADIA FARA.

Zainteresowanych mężczyzn do zapoznania się z Bractwem, a tym bardziej chętnych przynależenia do naszej Grupy, serdecznie zapraszamy.