Kolebka szkaplerza karmelitańskiego

Uroczystości szkaplerzne, które przeżywamy, zapraszają nas do duchowego pielgrzymowania do sanktuarium w Aylesford k. Londynu – kolebki szkaplerza karmelitańskiego. To właśnie tam, jak mówi tradycja, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., św. Szymon Stock, generał Zakonu, proszący Matkę Bożą o ratunek przed grożącą karmelitom kasatą, stał się odbiorcą szkaplerza, widzialnego znaku opieki Królowej i Ozdoby Karmelu, gwarantującego Jej ustawiczną pomoc w niebezpieczeństwach życia i zbawienie po śmierci.

Pielgrzymowanie to może nam ułatwić niespełna dwuminutowy filmik, zrealizowany przez o. Mariusza Wójtowicza OCD, twórcy i opiekuna portalu internetowego karmel.pl należącego do Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.

Początki sanktuarium w Aylesford sięgają XIII w., kiedy to prześladowanych na górze Karmel w Galilei eremitów przywiózł do Anglii rycerz VI krucjaty, Ryszard de Grey of Radnor. Oddał im on na własność swoją posiadłość w Aylesford, gdzie zbudowali kościół pw. Najświetszej Maryi Panny, nazywając siebie – jak do dziś brzmi oficjalna nazwa Zakonu – Jej „braćmi z góry Karmel”.

Karmelitom nie było łatwo dostosować się do nowych warunków życia w Europie, jakże różniących się od tych na górze Karmel, gdzie byli pustelnikami w jej malowniczych grotach. Nadto widziano ich niechętnie, jako nowych przybyszów, obok już licznych zakonów, i napotykali na trudności by uzyskać zatwierdzenie ze strony Kościoła. Pomogła dopiero modlitwa do Matki Bożej, podjęta przez wspomnianego już przełożonego generalnego – św. Szymona Stocka. Dzięki opiece Maryi, której szkaplerz jest zewnętrznym znakiem i symbolem, Zakon nie tylko przetrwał, ale po dziś dzień szerzy kult maryjny i dał Kościołowi licznych świętych, w tym troje doktorów: św. Jana od Krzyża, św. Teresę od Jezusa i św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Polskim świętym karmelitą jest o. Rafał Kalinowski OCD, a błogosławionymi są dwaj męczennicy: o. Alfons Mazurek OCD i Hilary Januszewski OCarm. Z polską ziemią związana jest także św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) OCD, męczennica Oświęcimia, współpatronka Europy. Dawne kalendarze liturgiczne przywołują nadto bł. Stanisława Bydgostę, karmelitę czczonego właśnie w tym mieście nad Brdą.

Do sanktuarium szkaplerznego w Aylesford przybywa każdego roku ok. 250 tys. pielgrzymów z różnych stron Wysp Brytyjskich, w tym także coroczna pielgrzymka polonijna, organizowana przez Polską Misję Katolicką z Londynu. Chciejmy pielgrzymować tam wirtualnie i duchowo my wszyscy. Niech nam w tym pomoże filmik o. Mariusza, któremu dziękujemy za jego zrealizowanie i za modlitwę, jaką tam zanosił do Matki Bożej Szkaplerznej za nas wszystkich, bo jak mi to powiedział, „objął tam modlitwą wszystkich noszących szkaplerz karmelitański w naszej Ojczyźnie”.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD