Doświadczenia nadprzyrodzone i charyzmat mądrości

Ta pokorna mniszka nazywająca siebie często "nieuczoną kobieciną", jest w Kościele matką i mistrzynią zarówno życia wewnętrznego aż po najgłębsze przeżycia mistyczne (...)

Modlitwa św. TeresyBoże mój, przedwieczna i nieskończona Miłości, użycz mi łaski doskonałej miłości Twojej, aby ogniem swoim wyniszczyła we mnie wszelkie męty  miłości własnej!

Daj, bym miłowała Ciebie, jedyny Skarbie i wszystka Szczęśliwości moja, nad wszystko stworzenie, i siebie samą w Tobie, dla Ciebie i przez Ciebie. I bliźniego mego podobnież, znosząc brzemiona jego, jak pragnę, by inni znosili moje!

Wszystko zaś, cokolwiek jest oprócz Ciebie, daj, bym o tyle tylko miłowała, o ile mi to może być pomocą w dojściu do Ciebie. Daj, bym się wiecznie radowała, tak jak dziś się raduję z tego, że Ty sam siebie miłujesz i jesteś miłości godzien i że miłują Ciebie miłością nieustanną Aniołowie i wybrani Twoi w chwale wiecznej i twarzą w twarz, bez zasłony, oglądając Ciebie! Sprawiedliwi zaś Twoi w tym życiu poznają Ciebie w światłości wiary; czczą, i pragną Ciebie, jako jedyne i najwyższe dobro swoje i kres i ognisko wszystkiego pożądania swego i wszystkiej miłości swojej.

Oby zarówno z nimi tak Ciebie miłowali wszyscy oziębli, niedoskonali i grzesznicy. Obym choć jednego z nich do takiej miłości Twojej skłonić i przywieść zdołała, jak o to przy pomocy Twojej łaski starać się chcę i pragnę! Amen.