Dni skupienia ze św. Marią od Jezusa Ukrzyżowanego (Małą Arabką)

„Wszyscy o Bogu pełnym dobroci zapominają (…) Chodźmy obudzić wszechświat…”

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl dni skupienia na KID. Będzie on poświęcony kolejnej znanej karmelitańskiej postaci – św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabce).

Będzie to cykl ośmiu dni skupienia – etapów, które można potraktować autonomicznie lub połączyć w całość. Dni skupienia dają uczestnikom możliwość pogłębienia wybranych zagadnień będących tematem konferencji w atmosferze ciszy i modlitwy.

W programie zapewniamy: Eucharystię, trzy konferencje, Adorację, Wspólną Liturgię Godzin, czas na osobistą modlitwę, możliwość spowiedzi bądź rozmowy, a także posiłek i wspólną agapę.

Kolejne dni skupienia odbywają się w drugie soboty miesiąca.


Terminy

1 dzień skupienia – 10.10.2020
Wprowadzenie w duchowość św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD

2 dzień skupienia – 14.11.2020
Prymat miłości w życiu św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
Prowadzący: o. lic. Paweł Hańczak OCD

3 dzień skupienia – 12.12.2020
Droga wiary św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
Prowadzący: o. Damian Sochacki OCD

4 dzień skupienia – 09.01.2021
Nadzieja w życiu św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego
Prowadzący: o. dr hab. Marian Zawada OCD

5 dzień skupienia – 13.02.2021
Prowadzona przez Ducha Świętego
Prowadzący: o. dr Stanisław Fudala OCD

6 dzień skupienia – 13.03.2021
Pokora na drodze zjednoczenia z Bogiem
Prowadzący: o. Bartłomiej Kucharski OCD

7 dzień skupienia – 10.04.2021
Trudna droga doświadczeń mistycznych
Prowadzący: o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD

8 dzień skupienia – 12.06.2021
W szkole Najświętszej Maryi Panny
Prowadzący: o. dr Paweł Urbańczyk OCD


Miejsce spotkań:

Budynek Karmelitańskiego Instytutu Duchowości
ul. Rakowicka 18a
31-510 Kraków


Zapisy:

Zgłoszenia na dni skupienia należy przesyłać mailem na adres: kidkarmel@gmail.com

Prosimy o podanie:imienia i nazwiska, telefonu, adresu e-mail oraz wskazanie konkretnej daty dnia skupienia, w którym Państwo chcą uczestniczyć.

Jeśli to możliwe prosimy podać skąd dowiedzieliście się Państwo o dniu skupienia (znajomi, plakat, internet, itp.). Od ilości zgłoszeń zależy czy dany dzień skupienia się odbędzie.