Banská Bystrica

Banská Bystrica

Konwent pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża
Diecezja Bańskobystrzycka


Dom, w którym znajduje się klasztor, został wybudowany przez diecezję bańsko-bystrzycką. Karmelici bosi wprowadzili się do niego na zaproszenie bpa Rudolfa Baláža, ordynariusza bańskobystrzyckiego, 17 września 2008 r. Dom został poświęcony 28 września 2008 r.

Galeria