4 kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej

4 kroki ku dojrzałości chrześcijańskiej to 4 weekendowe spotkania zaproponowane młodzieży akademickiej z Gitega i z Bujumbura (Burundi). Bracia z Centrum Duchowego w Gitega zorganizowali cykl spotkań formacyjnych obejmujący tematy: poznanie siebie, sztuka budowania relacji, rozeznawanie powołania, misja chrześcijańska, oraz temat misterium Boga, który służy człowiekowi (profesjonalizm w służbie).

Pośród zaproszonych gości są: pary małżeńskie ze Wspólnoty Emmanuel, członkowie wspólnoty Ognisko Miłości (Foyer de Charité zainspirowane przez Marthe Robin), oraz chrześcijanie zaangażowani w różnych sektorach służby publicznej dający świadectwo tego, w jaki sposób wiara inspiruje ich życie zawodowe i kształtuje relacje osobiste. Uczestnicy spotkań to młodzież studiująca, członkowie ruchów młodzieżowych oraz liderzy grup parafialnych. W czasie konferencji i spotkań  w grupach młodzi animatorzy są zaproszeni do pogłębienie swojej formacji.

Poprzez lekturę tekstów, projekcję filmów, debaty tematyczne, medytację Słowa Bożego, modlitwę osobistą  i towarzyszenie karmelitów bosych z Centrum Duchowości w Gitega, młodzi pogłębiają własne doświadczenie Boga ucząc się wędrować razem z Nim w codzienności. Waszej modlitwie powierzamy młodych chrześcijan – przyszłość młodego Kościoła w Burundi. Program jest realizowany we współpracy z MSZ RP i Ambasadą RP w Dar es Salaam (Tanzania).

o. Paweł Porwit OCD