14 KDM Warsztaty

Specyfiką Karmelitańskich Dni Młodych jest ich charakter rekolekcyjno-warsztatowy. Warsztaty pomagają lepiej przeżyć przyjmowane treści, głębiej zrozumieć siebie, swoje motywacje oraz poznać praktyczne sposoby pracy nad własnym sercem.

Podczas 14 KDM-u każdy z uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w dwóch spośród dwunastu warsztatów, które odbędą się w dwóch szotach po półtorej godziny. W przygotowaniu są warsztaty, które można podzielić na uproszczone dwa bloki: wewnętrzne i zewnętrzne. Do wewnętrznych będą należały te, które pomagają odkrywać głębię serca. Wśród nich warsztaty:

 1. Walki duchowej – o wewnętrznych burzach, niepokojach i sztuce walki z wrogami zbawienia.
 2. Pustelniczy  – o wewnętrznym uciszeniu, o sztuce hezychii, o życiu pustelników.
 3. Modlitwy karmelitańskiej – o sposobie modlitwy Mistyków Karmelu, wewnętrznych i zewnętrznych warunkach dobrej modlitwy, postawach ciała i usposobieniu serca.
 4. Rozeznawania duchowego  – o sposobie rozeznania dylematów moralnych i duchowych, o sztuce rozumienia wewnętrznych znaków, o prawach życia duchowego.
 5. Powołaniowy małżeński – o przeżywaniu miłości w relacji oblubieńczej, o wskazówkach poszukiwania „drugiej połówki”.
 6. Powołaniowy zakonny – o charyzmacie karmelitańskim, o codzienności życia w klauzurze, o oznakach powołania.
 7. Psychologiczny – o lękach, wewnętrznych niespójnościach, o mechanizmach obronnych i sztuce odnalezienia wewnętrznego pokoju.

Do zewnętrznych zaś należą te, dzięki którym można zdobyć jakąś umiejętność praktyczną w sferze ciała i umysłu:

 1. Biblijny – o biblijnym znaczeniu pokoju, o językach Pisma świętego: grece i hebrajskim.
 2. Pszczelarski – o tajemnicach życia pszczół, o inteligencji i organizacji roju, o pracy w pasiece.
 3. Fotograficzny o sztuce pisania światłem, o starych fotografiach.
 4. Tańca  –  o harmonii ciała i sztuce koncentracji poprzez taniec.
 5. Morski – o nawigacji za pomocą gwiazd, o gwiazdozbiorach i niebezpieczeństwach na morzu.

Zapraszamy wszystkich młodych (17-35 lat), którzy tęsknią za doświadczeniem pokoju serca i pragną doświadczyć bliskości Boga.

Zgłoszenia na www.kdmczerna.pl

o. Jakub Przybylski OCD