Święta

Sentencje św. Teresy od Dzieciątka Jezus na każdy dzień roku

22 października: Nie wiem, czy pójdę do czyśćca, ale wcale nie czuję niepokoju; jeśli nawet pójdę, nie będę żałowała, że nie uczyniłam nic, aby tego uniknąć. Nigdy nie będę wyrzucała sobie, że pracowałam jedynie dla ratowania dusz. Jestem szczęśliwa wiedząc, że nasza Matka święta Teresa myślała w taki sam sposób (ŻZ 04.06).

Fotogalerie
Teresa na fotografii rodzinnej i zakonnej
Teresa na rysunkach swojej rodzonej siostry Celiny

Ważne wydarzenia
Alençon
Lisieux-Buissonnets
Lisieux-Karmel
Post mortem

Alençon
Dziecko Ludwika i Zelii
To dziwne błogosławione małżeństwo!
Wielkoduszna Zelia
Swoisty dar intuicji
Radości i troski rodziców
W ufności dnia codziennego
Mały zagrożony kwiatek
Mała wieśniaczka z Semallé
Mała dziewczynka wcale nie bez wad
Odejście niezrównanej matki
Rodzice Teresy
Rodzeństwo Teresy

Lisieux-Buissonnets
Długa droga wyzwolenia
Utrata ukochanej Pauliny
Tajemnicza choroba i uzdrowienie
Pierwsza Komunia i bierzmowanie
Odejście Marii do Karmelu
"Cud" Bożego Narodzenia 1886
Trudna walka o Karmel
Burzliwa pielgrzymka do Rzymu
Spotkanie z papieżem Leonem XIII

Lisieux-Karmel
Cierpienie wyciągało do mnie ramiona
Ku odkryciu małej drogi
Ofiarowanie się Miłości Miłosiernej
Teresa i tajemnica Maryi
W nocy wiary
Coraz bardziej samotna
Ostatnia choroba Teresy
Moje posłannictwo wnet się rozpocznie
Lektura Teresy
Mała droga
Postawy wewnętrzne
Teologia Teresy
Ostatnie rozmowy
Modlić się za kapłanów

Post mortem
Droga do chwały ołtarzy
Uroczysta beatyfikacja i kanonizacja
Misyjny patronat Teresy
Doktor Kościoła Powszechnego
Divini amoris scientia
Pójdą narody do twojego światła
Eminens doctrina Teresy
Doktorzy Kościoła
Papieże o Teresie

Refleksje
Pragnę Twego Serca...
Uczynił mnie silną i odważną...
Twa miłość troszczyła się o mnie...
Bez obawy w ramionach swego Ojca...
Zostać małą, stawać się coraz mniejszą...
Moim powołaniem jest miłość!
Maryja jest bardziej Matką niż Królową...
Trwać u stóp Krzyża...
Zaczynam myśleć jak najgorsi materialiści...
Tylko miłość się liczy...
Światło od Dzieciątka Jezus...

W modlitwie Kościoła
Nowenna
Litania (1)
Litania (2)
Różaniec
Droga krzyżowa

Inne teksty
Lektorium
Ciekawostki

All rights reserved. Publication or distribution of any content from this site is possible only with our permission
© Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998-