Służebnica Boża, założycielka Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Życie i dzieło
Biografia Matki Teresy
Śmierć i pogrzeb
Grób Matki Teresy w Sosnowcu
Ekshumacja
Dawny i nowy sarkofag
Proces Sługi Bożej
Matka Teresa w sztuce
Publikacje
Modlitwy do Sługi Bożej
Dni modlitw o beatyfikację
Skrzynka intencji
Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata
Wypowiedzi o Matce Teresie
Wspomnienia świadków
Podziękowania za łaski
Różne formy kultu prywatnego

Z duchowych pism
Sentencje mądrościowe
Fragmenty korespondencji

Fotogaleria
Życie pisane fotografiš

Wydarzenia
Obchody 125 rocznicy urodzin Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej
Obchody 65 rocznicy œmierci Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej
Obchody 85 rocznicy założenia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Obchody 120 rocznicy urodzin Sługi Bożej
Sympozjum w 100 rocznicę urodzin Sługi Bożej
Obchody 60 rocznicy śmierci Sługi Bożej
Sympozjum w 50 rocznicę śmierci Sługi Bożej
Oratorium Sługi Bożej w Kałkowie
Miejski Konkurs Historyczno-Religijny
Wystawa w Sosnowcu
Wystawa w Czeladzkiej Izbie Tradycji

www.karmelitanki.pl

All rights reserved. Publication or distribution of any content from this site is possible only with our permission
© Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus - Sosnowiec
© Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998-