Święty

Życie i dzieło
Kalendarium życia
Młodość Józefa Kalinowskiego w Wilnie
Minister wojny w rządzie powstańczym
Katorżnik i osiedleniec
Wychowawca księcia Augusta Czartoryskiego
W zakonie karmelitów bosych
Cud zatwierdzony do beatyfikacji
Cud zatwierdzony do kanonizacji
Dziewięciodniowa nowenna
Wezwania do świętego Rafała i inne modlitwy
Czerna - sanktuarium świętego Rafała
Wadowice - miejsce śmierci świętego Rafała

Fotogaleria
Życie pisane fotografią

Sylwetka duchowa
Przełożony i ojciec duchowy karmelitanek
Troska o historyczne korzenie Karmelu, czyli wychowawcza rola historii
Chodząca modlitwa
Prekursor apostolstwa laikatu w życiu świeckim
W życiu karmelitańskim
Apostoł jedności Kościoła

Wypowiedzi Kościoła
Dwaj powstańcy - Biskup Karol Wojtyła (Kraków, 12.05.1963)
List postulacyjny - Arcybiskup Karol Wojtyła (Kraków, 7.09.1964)
Człowiek oddany Bogu - Arcybiskup Karol Wojtyła (Czerna, 15.11.1966)
Dekret heroiczności cnót - Kongregacja do Spraw Świętych (Rzym, 11.10.1980)
Homilia beatyfikacyjna - Jan Paweł II (Kraków, 22.06.1983)
Słowo przed udzieleniem błogosławieństwa - Jan Paweł II (Kraków, 22.06.1983)
List Pasterski Episkopatu Polski - Przed kanonizacją (Jasna Góra, 26.08.1991)
Wprowadzenie do aktu pokuty - Jan Paweł II (Rzym, 17.11.1991)
Homilia kanonizacyjna - Jan Paweł II (Rzym, 17.11.1991)
Bulla kanonizacyjna - Jan Paweł II (Rzym, 17.11.1991)
Słowo przed modlitwą Anioł Pański - Jan Paweł II (Rzym, 17.11.1991)
Przemówienie do pielgrzymów - Jan Paweł II (Rzym, 17.11.1991)
Patron Sybiraków - Kardynał Józef Glemp (Rzym, 18.11.1991)
Przemówienie po kanonizacji - Kardynał Józef Glemp (Rzym, 18.11.1991)

Fragmenty listów z zesłania: Rafał Kalinowski, Listy, Lublin 1978
List 58: do rodziny, Dubrowna, 23.X.1864
List 60: do rodziny, Tomsk, 12/24.XI.1864
List 73: do rodziny, Usole, 10/22.IX.1865
List 74: do Ludwiki Młockiej, Usole, 7.X.1865
List 75: do rodziny, Usole, 31.XII(1865)/12.I.1866
List 77: do rodziny, Usole, I.VII.1866
List 80: do Ludwiki Młockiej, Usole, 2/14.X.1866
List 82: do Ludwiki Młockiej, Usole, 5/17.I.1867
List 85: do Ludwiki Młockiej, Usole, 1/13.IV.1867
List 87: do rodziny, Usole, 23.VI.1867
List 95: do rodziny, Usole, 13/25.V.1868
List 102: do rodziny, Irkuck, 15/27.VIII.1868
List 104: do Ludwiki Młockiej, Irkuck, 1/13.IX.1868
List 123: do ks. Felicjana Antoniewicza, Irkuck, 11/23.X.1968
List 130: do Masi i Wiktora Kalinowskich, Irkuck, 24.II.1870
List 161: do M. Kalinowskiej, Irkuck, 13/25.VI.1871
List 166: do rodziny, Irkuck, 13/25.VIII.1871
List 189: do rodziny, Irkuck, 15/27.VI.1872

Fragmenty wspomnień: Rafał Kalinowski, Wspomnienia 1835-1877, Lublin 1965
Z Krakowa do Sieniawy
W Hotelu Lambert
August Czartoryski
Domownicy Hotelu Lambert
Najbliżsi znajomi
Metody wychowawcze Kalinowskiego i podróże z Guciem do kurortów

Życie i myśl świętego poddane refleksji
Wpływ środowisk życia na duchowość świętego Rafała Kalinowskiego
Duchowa droga świętego Rafała Kalinowskiego
Najświętsza Dziewica Maryja na drodze świętości świętego Rafała Kalinowskiego
Rozumienie i umiłowanie Kościoła w pismach świętego Rafała Kalinowskiego
Eucharystia na drodze świętości świętego Rafała Kalinowskiego
Świętość jako owoc cnót teologalnych w życiu duchowym świętego Rafała Kalinowskiego
Wskazania świętego Rafała Kalinowskiego dotyczące modlitwy
Elementy sanjuanistyczne i terezjańskie u świętego Rafała Kalinowskiego
Święty Rafał Kalinowski jako wzór chrześcijańskiego wychowawcy
Grzech w życiu duchowym w ujęciu świętego Rafała Kalinowskiego
Kierownictwo duchowe w życiu i posłudze świętego Rafała Kalinowskiego
Święty Rafał Kalinowski - założyciel laikatu karmelitańskiego

Stulecie śmierci św. Rafała Kalinowskiego 1907-2007

Luis Aróstegui Gamboa OCD
Intravedere e compiere fedelmente la missione
Dostrzec i wiernie wypełnić swoją misję

List rocznicowy
List rocznicowy polskich prowincjałów
Letter of the Provincials
Lettre des Pères provinciaux
Lettera dei Provinciali
Brief der polnischen Provinziale
Carta de los Provinciales
Обращение Провинциалов Терезианской Кармели

All rights reserved. Publication or distribution of any content from this site is possible only with our permission
© Krakowska Prowincja Karmelitów Bosych 1998-