Zapraszamy na Szkoły duchowości dla młodych

Szkoły duchowości to weekendowe dni skupienia przeznaczone dla młodych ludzi (17 – 35 lat). W tym roku będziemy je przeżywać pod hasłem: „Walka o pokój serca”. Szczególną pomocą do odkrywania, czym jest wewnętrzny pokój będzie nam doktryna św. Teresy od Jezusa. Postaramy się zdemaskować fałszywe pokoje oraz wejść w logikę walki duchowej.

Szkoły duchowości w 2018 roku będą składały się z 5 odcinków. Każdy z odcinków będzie odrębnym tematycznie czasem, choć wspólny pozostaje mianownik poszukiwania wewnętrznego pokoju. Najbliższa Szkoła duchowości (1 odcinek) odbędzie się w dniach 30 grudnia – 2 stycznia i będzie połączona z modlitewnym i świątecznym przeżywaniem przełomu 2017/2018.

Kolejne Szkoły duchowości przypadają w następujących terminach:

  • 2 odcinek: 16-18 lutego
  • 3 odcinek: 18-20 maja
  • 4 odcinek: 26-29 lipca. Będzie to czas 14 Karmelitańskich Dni Młodych, które staną się punktem kulminacyjnym tegorocznych Szkół duchowości.
  • 5 odcinek: 12 -14 października

Szkoły duchowości organizowane są każdego roku w Czernej k. Krakowa, w Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezusa. Stwarzają możliwość nie tylko poznania doktryny karmelitańskiej, ale przede wszystkim są szkołą komunikacji z Bogiem. Przeżywane są w atmosferze milczenia. W programie również: modlitwa liturgiczna, „szeptanie” nad Słowem Boga, wprowadzenie w praktykę modlitwy wewnętrznej, lektura fragmentów pism św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża.

Zgłoszenia na:

rekol@karmel.pl
Dom Rekolekcyjny Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Czerna 196
32-065 Krzeszowice
tel. (12) 282 12 45 / 784 975 824