Wielkanocne życzenia Prowincjała

Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków,
poczuj że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. (Exultet)

Drodzy Bracia i Siostry,

Zmartwychwstanie Pana jest dla nas źródłem niepojętej radości z tego, że Chrystus pokonał śmierć, a nam otworzył drogę do swego Ojca. Celebrując Misterium Paschalne, możemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie. Niech więc radość paschalna wypełnia nasze życie i rozbrzmiewa na ustach!

Życzę Wam radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych. Niech spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym pomnaża w nas wiarę, nadzieję i miłość, abyśmy potrafili patrzeć na rzeczywistość w Bożym świetle, a w codzienności okrywać dzieła Bożego Miłosierdzia. Niech Duch Święty napełnia nasze serca odwagą do gorliwego świadczenia o Zmartwychwstałym Panu.

Z życzeniami błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego łączę dar modlitwy

o. Tadeusz Florek OCD
Prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

Kraków, Wielkanoc 2019