Wiek chłopięcy i młodość – drogi powołania

Jan de Yepes będzie mieszkać w Medina przez 13 lat (1551-1564), do dwudziestego drugiego roku życia.

o. José Vicente Rodrígues OCD, Bóg mówi pośród nocy, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1991.

W Medina del CampoRodzina de Yepes przybyła do Medina del Campo z nadzieją znalezienia wyjścia z bolesnej sytuacji. Nie chcieli gromadzić bogactw, ale jedynie zdobyć środki na utrzymanie. To już trzeci raz emigrują w poszukiwaniu stabilizacji życiowej: Toledo, Arévalo, Medina.

Tym razem wybór był słuszny. Będzie to już stałe miejsce ich pobytu, aż do śmierci. Tu bowiem udaje się znaleźć pracę, a także prowadzić działalność religijną i charytatywną. Medina ofiaruje rozliczne możliwości handlowe, społeczne i kulturalne.

Jan de Yepes będzie mieszkać w Medina przez 13 lat (1551-1564), do dwudziestego drugiego roku życia. W całym jego życiu jest to miejsce, gdzie przebywał najdłużej. W Fontiveros i Granadzie, które są na drugim miejscu, mieszkał po sześć lat. W Medina znajduje nawet więcej, niż oczekiwał. Przybył tu bowiem z nadzieją zdobycia zawodu i nauczenia się podstaw wiedzy. W rzeczywistości znalazł zajęcie charytatywne, otrzymał formację humanistyczną, literacką, a przede wszystkim tu odkrył swoje powołanie zakonne do Karmelu.

Był to okres długi i brzemienny w skutki, który ukierunkował jego życie: głęboką pobożność, służbę biednym i chorym, zamiłowanie do studiów, powołanie do kontemplacyjnego życia zakonnego. Juan Criado, sąsiad z Fontiveros, dla przybliżenia położenia geograficznego swojej rodzinnej wioski, odnosi je do Arévalo, Avila, Salamanki. Kierując swój wzrok na północ, napisze: “Na północy znajduje się miasto Medina del Campo, znane w Hiszpanii i za granicą ze swego handlu i jarmarków”. Tu w 1551 przybywają jego współziomkowie z Arevalo; data ta wydaje się pewna. Medina stała się ostatecznym miejscem zamieszkania Cataliny, Anny i Franciszka, a teatrem wielkich wydarzeń dla Jana de Yepes. Oprócz trzynastu lat nieprzerwanego pobytu, powracać tu będzie kilkakrotnie. Czasami zjawi się tu na krótko, jak wtedy, gdy przebywać będzie w Avila, czasami zaś zatrzyma się dłużej, jak w ostatnich latach swego życia, kiedy mieszkać będzie w Segovii. W Medina życie Jana de Yepes toczy się wokół różnych centrów zainteresowań: domu rodzinnego, ulic i placów miasta, Colegio de la Doctrina albo de los doctrinos, kościoła i klasztoru św. Marii Magdaleny, mniszek Augustianek, który nosi miano ” Pokutnego”, szpitala de las bubas (chorych na wrzody) lub Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia, kolegium Jezuitów, klasztoru św. Anny ojców karmelitów.