VIII dzień nowenny

Święty Janie od Krzyża, Doktorze Miłości, w swoim życiu wszystko podporządkowałeś miłości Boga. Ta miłość, jak drogocenna perła ewangeliczna (Mt 13, 46-48), skłoniła cię do wyrzeczenia się wszystkiego, co nie było Bogiem lub do Niego nie prowadziło. Pouczasz wszystkich, że o tyle będziemy napełnieni miłością Bożą, o ile wyrzekniemy się każdej innej miłości. W rzeczywistości proponujesz wszystkim nie wyrzeczenie, lecz zdobywanie. Człowiek bowiem stworzony do miłości, za prawdziwą miłość gotów jest oddać wszystko, i wtedy, zostawiając wszystko, nie mówi o wyrzeczeniu, lecz o radości i szczęściu zdobywania.

Módlmy się: Prosimy cię, święty Janie, abyś prowadził nas i tych, których polecamy twemu wstawiennictwu w tej nowennie, stopniami miłości: od podjętej przemiany życia aż po oglądanie Boga w chwale. Wypraszaj nam miłość Boga tak mocną, aby nas wzniosła ponad rozum rozważny i chłodny oraz abyśmy miłowali Boga ponad wszystko, a w Nim ze szczerego serca bliźnich.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!