VII dzień nowenny

Miłość nie pozwala nam być obojętnym na problemy innych. Tym bardziej nie powinniśmy być obojętni, jeżeli chodzi o ich wieczne zbawienie, o ich duszę.

„Jedno z moich wielkich strapień jest obojętność w sprawach wiary moich towarzyszów… Módlcie się za nas. Nie proście o wygody, ale o Ducha Bożego, który by natchnął ludzi nie naprawionych nawet przez nieszczęście. Pocieszam się tym, że sam byłem nie lepszym, bodaj nawet gorszym, nie tylko więc oni mnie nie odstręczają, ale nawet pociągają. Jeśliby mię odepchnięto, czym byłbym obecnie”?

List z Usola do rodziny  

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski uproś nam u Dobrego i Miłosiernego Boga łaskę świętego niepokoju o zbawienie nasze i naszych bliźnich.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Św. Rafale od św. Józefa Kalinowski – módl się za nami!