Święty Rafał od św. Józefa
(Józef Kalinowski)
1835 – 1907