Studium Biblijne w Wadowicach

W wadowickim domu rekolekcyjnym, od 17 do 19 lutego, odbędzie się kolejna, IV sesja Studium Biblijnego. Organizatorem jest delegat prowincjalny ds. Świeckiego Karmelu, o. Krzysztof Górski i świecka Rada Prowincjalna. Studium dedykowane jest dla członków Świeckiego Zakonu, ale także dla wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i duchowości biblijnej.

Konferencje, tematycznie przygotowane na każdą sesję, prowadzi uznana krakowska biblistka, dr Danuta Piekarz. Tym razem podejmowane będą dwa tematy: Duch Święty w Biblii oraz Mariologia. Uczestnicy, oprócz wykładów, modlitwy wspólnotowej i osobistej, mają możliwość przeżywania Słowa Bożego w indywidualnej lectio divina.

Kurs dla Rad Wspólnot OCDS

W dniach 10-12 marca w Wadowicach zgromadzą się członkowie Rad Wspólnot Świeckiego Zakonu na corocznym kursie. Tym razem przewodniczący, odpowiedzialni za formację oraz radni wspólnot krakowskiej Prowincji będą podejmowali temat Jak formować do życia we wspólnocie. Kursowe zadania, panele dyskusyjne i praca w grupach są miejscem na wymianę doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań, które stają się bazą do takiej formacji świeckich karmelitów, aby lepiej mogli realizować swoje powołanie.

Iwona Wilk OCDS