Przemyski KARMEL ma swój krótki film

Konwent ufundowany w 1620 r. przez Marcina Krasickiego. Skasowany został dekretem cesarza austriackiego Józefa II w 1784 r. i przekazany grekokatolikom. Kościół spełniał funkcję katedry greckokatolickiej do 1946 r. W lipcu tegoż roku kościół i konwent na nowo zajęli karmelici bosi. W 1952 r. zakonnicy zostali usunięci z placówki, a klasztor zabrano na cele oświatowe. W 1958 r. konwent reaktywowano po odzyskaniu kościoła i niewielkiego fragmentu zabudowań klasztornych.

W 1991 r. klasztor odzyskał od władz państwowych cały ogród i budynek klasztorny doprowadzony tymczasem do ruiny. Wtedy też stał się siedzibą podwójnej parafii: terytorialnej – cywilnej (nadal jest) oraz personalnej – wojskowej (do 2009 r.). Przez 20 lat kościół i klasztor poddawany był rewaloryzacji i gruntownej restauracji. W latach 2006-2011 mieścił się tutaj Postulat, a od 2011 pełni funkcję Domu Gościnnego.