Powołaniowe dni skupienia

Dla pragnących rozeznać swoje powołanie i poznać karmelitański styl życia organizowane są Powołaniowe Dni Skupienia.

Powołaniowe Dni Skupienia

Odbywają się w klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej k. Krakowa i przeznaczone są dla młodzieży męskiej w wieku od 17 do 35 lat. Rozpoczynają się w piątek o godz. 17.00, a kończą w niedzielę około godz. 13.00. Plan Dni skupienia jest oparty na planie dnia wspólnoty zakonnej. Uczestnicy mają możliwość włączenia się w rytm życia braci poprzez udział we wspólnych modlitwach, posiłkach, pracy i rekreacji. Podczas Dni skupienia przewidziany jest również czas na odpowiednio dobraną lekturę duchową, konferencje z duchowości karmelitańskiej, charyzmatu i historii Zakonu oraz czas na osobistą rozmowę z Duszpasterzem powołań. Dni skupienia odbywają się w atmosferze milczenia, a każdy z uczestników ma zapewnione locum w własnej, jednoosobowej celi, aby poprzez dobre warunki zewnętrzne, tym owocniej wsłuchać się we własne wnętrze i głos wzywającego Boga. Ofiara za udział w Dniach skupienia jest dobrowolna i można ją złożyć z przeznaczeniem na rzecz wspólnoty i Karmelitańskiego Ośrodka Powołań.

Warunki uczestnictwa w Powołaniowych Dniach skupienia

  • Wiek 17-35 lat (w przypadku innego wieku konieczny jest kontakt telefoniczny z Duszpasterzem powołań)
  • przysłanie wypełnionego formularza
  • podanie krótkiej informacji o sobie (o sposobach poszukiwania powołania, dotychczasowej formacji, przynależności do duszpasterstwa, wspólnoty, itp.)
  • oprócz rzeczy osobistych należy przywieźć: Pismo św., różaniec, obuwie na zmianę, notatnik
  • koszt: dobrowolna ofiara

  • 25 – 27 września 2020 r. w Czernej
  • 23 – 25 października 2020 r. w Czernej
  • 13 – 15 listopada 2020 r. w Czernej
  • 11 – 13 grudnia 2020 r. w Czernej

Więcej informacji www.bosi.org.pl