Ministranci

  Piotrkowice i piłka nożna

  arch. o. Grzegorz Papciak OCD

  Chyba każdy chłopiec marzy o tym, by kiedyś stać się dzielnym mężczyzną, silnym i odważnym. By być bohaterem. Każdy chłopiec to nadzieja na to, że stanie się w przyszłości kimś podobnym do Jezusa, że będzie wiernym mężem i czułym ojcem albo nieustraszonym w dobru księdzem, jak np. ks. Jerzy Popiełuszko.

  Pomocą w rozwoju duchowym, moralnym i religijnym młodego człowieka może być zaangażowanie we wspólnotę Liturgicznej Służby Ołtarza.

  Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. Chodzi o sytuację, kiedy to Pan Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba. Ewangelista pisze, że był tam pewien chłopiec, który miał pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. To właśnie z tych pięciu chlebów i dwóch ryb Pan Jezus dokonał cudu rozmnożenia i nakarmienia wielkiej rzeszy ludzi. Potrzebny był wtedy ten chłopiec. Potrzebni są i dziś chłopcy, którzy tak jak on przynoszą do ołtarza chleb, by Chrystus go przemienił w swe Ciało i nakarmił Nim tłumy.

  Ministrant należy do grona tych, którzy bezpośrednio pomagają kapłanowi w sprawowaniu Najświętszej Ofiary oraz przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna i pociągała swym pięknem ku sprawom Bożym. Jakże to ważna i odpowiedzialna funkcja.

  Obecnie wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza parafii Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach liczy 30 ministrantów i 5 lektorów. Ministranci służą przy ołtarzu na Mszach św. w niedzielę oraz w ciągu tygodnia – są to obowiązkowe „dyżury”. Podczas Mszy św. o godz. 9.30 w każdą niedzielę przygotowują pełną asystę liturgiczną.

  Bycie ministrantem to zaszczyt i wyróżnienie, ale także konkretne obowiązki. Posługa ta łączy się z pewnym trudem i wyrzeczeniem. Jest to jednak doskonała okazja, aby kształtować serca i sumienia młodego pokolenia, obowiązkowość i odpowiedzialność. Bycie ministrantem to także wspólne spędzanie czasu, sport, wyjazdy, ogniska, wycieczki itp. Ministrant zostaje włączony do grupy chłopców, w której może wspólnie modlić się, rozwijać, bawić, spotykać z kolegami, grać w piłkę nożną itp.

  W Bożym zamyśle chłopcy są powołani, by docenić pełnię męskości i dążyć do niej. Zaangażowanie we wspólnotę ministrancką pomaga ukierunkować naturalną energię chłopców, ich ciekawość, kształtować ducha rywalizacji, rozwijać odporność i wytrwałość.

  o. Grzegorz Papciak OCD