Ministranci

Piotrkowice i piłka nożna

arch. o. Grzegorz Papciak OCD

Chyba każdy chłopiec marzy o tym, by kiedyś stać się dzielnym mężczyzną, silnym i odważnym. By być bohaterem. Każdy chłopiec to nadzieja na to, że stanie się w przyszłości kimś podobnym do Jezusa, że będzie wiernym mężem i czułym ojcem albo nieustraszonym w dobru księdzem, jak np. ks. Jerzy Popiełuszko.

Pomocą w rozwoju duchowym, moralnym i religijnym młodego człowieka może być zaangażowanie we wspólnotę Liturgicznej Służby Ołtarza.

Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. Chodzi o sytuację, kiedy to Pan Jezus dokonał cudu rozmnożenia chleba. Ewangelista pisze, że był tam pewien chłopiec, który miał pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. To właśnie z tych pięciu chlebów i dwóch ryb Pan Jezus dokonał cudu rozmnożenia i nakarmienia wielkiej rzeszy ludzi. Potrzebny był wtedy ten chłopiec. Potrzebni są i dziś chłopcy, którzy tak jak on przynoszą do ołtarza chleb, by Chrystus go przemienił w swe Ciało i nakarmił Nim tłumy.

Ministrant należy do grona tych, którzy bezpośrednio pomagają kapłanowi w sprawowaniu Najświętszej Ofiary oraz przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna i pociągała swym pięknem ku sprawom Bożym. Jakże to ważna i odpowiedzialna funkcja.

Obecnie wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza parafii Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach liczy 30 ministrantów i 5 lektorów. Ministranci służą przy ołtarzu na Mszach św. w niedzielę oraz w ciągu tygodnia – są to obowiązkowe „dyżury”. Podczas Mszy św. o godz. 9.30 w każdą niedzielę przygotowują pełną asystę liturgiczną.

Bycie ministrantem to zaszczyt i wyróżnienie, ale także konkretne obowiązki. Posługa ta łączy się z pewnym trudem i wyrzeczeniem. Jest to jednak doskonała okazja, aby kształtować serca i sumienia młodego pokolenia, obowiązkowość i odpowiedzialność. Bycie ministrantem to także wspólne spędzanie czasu, sport, wyjazdy, ogniska, wycieczki itp. Ministrant zostaje włączony do grupy chłopców, w której może wspólnie modlić się, rozwijać, bawić, spotykać z kolegami, grać w piłkę nożną itp.

W Bożym zamyśle chłopcy są powołani, by docenić pełnię męskości i dążyć do niej. Zaangażowanie we wspólnotę ministrancką pomaga ukierunkować naturalną energię chłopców, ich ciekawość, kształtować ducha rywalizacji, rozwijać odporność i wytrwałość.

o. Grzegorz Papciak OCD

Wesprzyj dowolną kwotą rozwój naszego portalu i odbierz darmowy e-book „Opiekun Odkupiciela”Na zakończenie roku poświęconego św. Józefowi przeczytaj o Jego roli w Karmelu i poznaj naszych świętych, szczególnych jego czcicieli!”

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5... Zobacz więcej

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis PayU na rzecz Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, z siedzibą przy ul. Glogera 5 w Krakowie.

 1. Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie www.karmel.pl poprzez operatora płatności PayU.
 2. Strona internetowa www.karmel.pl jest administrowana przez Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych, 31-222 Kraków, NIP: 945-18-40-422, tel. 12 416 85 41.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 (https://poland.payu.com).
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
 6. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PayU.
 7. Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez PayU.
 8. W celu przekazania darowizny należy na stronie https://karmel.pl w module do płatności wpisać wysokość darowizny. Akceptacja niniejszego regulaminu następuje poprzez kliknięcie przycisku WSPIERAM w celu przekierowania do serwisu PayU.
 9. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności PayU nie podlegają zwrotom.
 10. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayU zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayU w procesie przekazywania darowizn online jest Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayU.
 11. Krakowska Prowincja Zakonu Karmelitów Bosych zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayU przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.
 12. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 13. Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu PayU mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności PayU, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z Regulaminem dokonywania wpłat w serwisie PayU.