Ogród Świętych Karmelu

Ogród Świętych Karmelu to dział, w którym pragniemy przedstawiać w krótki, syntetyczny sposób liczną grupę kanonizowanych i beatyfikowanych kobiet i mężczyzn noszących habit karmelitański. Chcemy przybliżyć ich modlitwę, drogi wiodące ich do Boga. W końcu liczymy na to, że rozważania te zachęcą do własnych duchowych poszukiwań i lektur.

17 czerwca 2017

Edyta Stein – Kontemplacja Prawdy

Chrzest wprowadza ją nie tylko do Kościoła ale także w nowe środowisko, w którym i z którym będzie oczekiwać na spełnienie się jej pragnienia, wstąpić do […]
10 czerwca 2017

Moje spotkanie z Małą Arabką

17 maja 2015 papież Franciszek kanonizował Mariam od Jezusa Ukrzyżowanego Bauardy, karmelitankę z Palestyny, mistyczkę i stygmatyczkę. O wyjątkowości Małej Arabki opowiada o. Bartłomiej Kucharski OCD, […]
3 czerwca 2017

Edyta Stein – Poszukiwanie odwiecznej Prawdy

Droga wiary daje nam więcej, aniżeli droga myśli filozoficznej: daje nam Boga bliskiego, Boga osobę, Boga który kocha i obdarza miłosierdziem, oraz daje nam pewność, której […]
27 maja 2017

Święta arystokratka

Św. Maria Magdalena de Pazzi urodziła się we Florencji 2 kwietnia 1566 roku w zamożnej rodzinie arystokratycznej. Do pokrewieństwa z nią przyznawali się później litewscy Pacowie. […]
20 maja 2017

Mocny miłością Chrystusa

Bł. Alfons Maria Mazurek od Ducha Świętego OCD (1 III 1891-28 VIII 1944) Na przyklasztornym cmentarzu w Czernej, w miejscu gdzie przed laty był pierwszy grób […]
5 maja 2017

Z artystycznych salonów do ubogiej celi / cz.4

Przełożeni widząc wielką gorliwość O. Augustyna powierzyli mu nowe zadnie, miał zająć się odbudową kilku najstarszych klasztorów, by przywrócić je do pier­wotnego stanu. Na początek – […]
29 kwietnia 2017

Droga męczeństwa

„Bezpośrednio przed i jeszcze długo po moim nawróceniu  myślałam, że prowadzić życie religijne oznacza porzucić wszystko, co ziemskie, i żyć tylko myślami o rzeczach Bożych. Stopniowo […]
22 kwietnia 2017

Z artystycznych salonów do ubogiej celi / cz.3

Herman Cohen Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu OCD 1820-1871 W swym nowym życiu Herman pozostał wierny dawnej miłości – muzyce, postanowił natomiast porzucić koncertowanie. Na zakończenie […]
15 kwietnia 2017

Prawda życia

„Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.” Św. Edyta Stein przez wiele lat szukała prawdy zgłębiając filozoficzne dziedzictwo […]
8 kwietnia 2017

Z artystycznych salonów do ubogiej celi / cz.2

Herman Cohen Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu OCD 1820-1871 Dnia 28 sierpnia 1847 roku w kaplicy Instytutu Naszej Pani z Syjonu młody Herman przyjął chrzest. Na […]