Nasze wielkanocne życzenia

“[…] jest to Jezus Chrystus żywy, okazujący się
Człowiekiem zarazem i Bogiem,
nie jakim był leżąc w grobie,
ale jakim wyszedł z grobu po swoim Zmartwychwstaniu.

Jest to światłość, która nie zna nocy; zawsze jest światłością
i nic jej zaćmić nie zdoła”. (Ż 28, 8)

Święta Teresa od Jezusa bardzo często doświadcza obecności Jezusa. Widzi Go jako Zmartwychwstałego. Każdy szczegół uwielbionego Ciała jest przedmiotem jej zachwytu i kontemplacji.

Niech Jezus Zmartwychwstały będzie dla nas wszystkich największym pragnieniem; obecnością, w  której rozpoznamy nasze nowe, odkupione człowieczeństwo…

Wasi bracia i siostry
Karmelici Bosi & Karmelitanki Bose