Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywać będę

„Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywać będę”

Te słowa psalmu św. Teresa tak bardzo przyjęła za swoje, że zostały zamieszczone na obrazie, który ją przedstawia. Całe jej życie było poznawaniem tajemnicy Bożego miłosierdzia, Boga, którego poznała po wielu latach modlitwy, ale też wielu lat upadków i pomyłek w życiu duchowym. Jak sama napisze Bóg okazał jej niesamowite miłosierdzie, był cierpliwy wobec niej, czekał na nią, jednocześnie dotykając ją swoją łaską. Te słowa o wyśpiewywaniu Bożego miłosierdzia stały się dla św. Teresy czymś codziennym, jej aktem strzelistym z którym szła przez życie.

Warto, by stały się również dla nas, dla mnie i dla Ciebie, mottem na każdy dzień naszego życia. Dobrze jest czasem na modlitwie popatrzeć na Bożą cierpliwość, Bożą delikatność wobec siebie. Pomimo moich błędów, pomimo grzechów i niedoskonałości, Bóg jest przy mnie, dotyka mnie swoją łaską i nieustannie obdarza swoim miłosierdziem.

o. Paweł Hańczak OCD