Majówka ze Świętymi Karmelu – 17 maja

„Przy Tobie Maryjo, lubię być mała, widzę marność ziemskich wielkości. U świętej Elżbiety, przyjmującej Twoje odwiedziny, uczę się praktykować żarliwą miłość”.

Maryja przychodzi do św. Elżbiety. Odwiedza swoją krewną o której usłyszała, że jest w stanie błogosławionym. Zanosi jej Jezusa, zanosi swoją troskę i pomoc, niesie prostą, ale jednocześnie żarliwą miłość.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus chce nas zaprosić do naśladowania Maryi w tej prostej, codziennej miłości. W sprawach rodzinnych, w sąsiedztwie, w miejscach pracy, tam każdego dnia mamy możliwość kochać, dawać siebie i zanosić Jezusa. Tak jak robiła to Ona.

o. Paweł Hańczak OCD