Kościół w służbie Narodu! Refleksje jubileuszowe (1)

Kiedy w 1966 r. celebrowaliśmy Millennium Chrztu Polski, Prymas Tysiąclecia, czcigodny sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, zechciał, aby poprzedziła ją wielka, odprawiana przez dziewięć kolejnych lat (1957-1966) nowenna, z licznymi inicjatywami duszpasterskimi. W bieżącym zaś roku, gdy świętujemy jubileusz stulecia niepodległości naszej Ojczyzny, wielu biskupów polskich, a zwłaszcza metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, zaprasza do celebrowania dziewięciomiesięcznej nowenny, od lutego do października bieżącego roku, w 11 dniu każdego miesiąca. Nowenna ma być przygotowaniem do centralnych obchodów jubileuszowych, które odbędą się 11 listopada, w narodowe Święto Niepodległości.

Nowenna zaprasza nas do przyglądnięcia się roli, jaką w ponad tysiącletniej historii naszego Narodu, a zwłaszcza w dążeniach niepodległościowych i w budowaniu wolnej Polski odegrał Kościół katolicki. Wkład Kościoła w kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków i w obronę podmiotowości Narodu nie tylko na przestrzeni odległych dziejów naszej Ojczyzny, ale i w ostatnich dziesięcioleciach jest bowiem niepodważalny. To przecież chrzest narodu z 966 r. stał się początkiem polskiej państwowości i jednocząca rola Kościoła w pierwszych dziesięcioleciach naszej historii była przeogromna. Fakt, że Mieszko I oddał państwo pod zwierzchnictwo i opiekę papieża w celu zabezpieczenia niezależności politycznej i kościelnej od krajów sąsiednich, a następnie utworzenie za Bolesława Chrobrego niezależnej od Niemiec metropolii kościelnej w Gnieźnie w 1000 r., było wyrazem konsolidacji młodego organizmu państwowego, związanego z kulturą łacińską. Dlatego też św. Jan Paweł II, gdy stanął po raz pierwszy na polskiej ziemi w 1979 r., mógł przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie stwierdzić, że ze chrztu Mieszka I „wzięły początek całe dzieje narodu i Kościoła”, że dzięki temu wydarzeniu – kontynuował Papież, cytując księdza Piotra Skargę – „ten stary dąb (tj. Polska) tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus”[1]. W Gnieźnie zaś, czyniąc aluzję do istnienia tam prymasowskiej metropolii, Jan Paweł II podkreślił, że dała ona „podwaliny ładu dla całych dziejów Ojczyzny”[2].

W celebrowanie nowenny włączają się oczywiście wspólnoty karmelitańskie w Polsce, na czele z klasztorem krakowskim, siedzibą Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji (zob. www.karmel.pl/jubileuszowa-nowenna).

W związku z nowenną, na 11 dzień każdego miesiąca, będziemy proponować krótką refleksję nt. roli Kościoła w historii Polski, przede wszystkim w dążeniach niepodległościowych Polaków i w budowaniu wolnej Ojczyzny. Zapraszamy do lektury. Do wirtualnego spotkania za miesiąc!

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD


[1] Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Città del Vaticano 1979, t. II, s. 1389.
[2] Tamże, s. 1401.

fot. publicdomainpictures.net