IX dzień nowenny

Święty Janie od Krzyża, nauczycielu modlitwy i kontemplacji, szukając usilnie Boga przychodzimy do ciebie, abyś i nas przyjął pod swoje kierownictwo duchowe oraz zechciał prowadzić drogami modlitwy i uczyć kontemplacji. W twoim nauczaniu modlitwa jest ukierunkowana na doskonałą kontemplację Boga w zjednoczeniu z Nim w miłości. Uczysz, że kontemplacja jest wiedzą miłości, “miłosnym poznaniem Boga”. Miłosne poznanie nie polega na odczuwalnych radościach i pociechach duchowych, chociaż Bóg także nimi obdarza tych, których miłuje. Miłosne poznanie polega na przylgnięciu całą istotą i mocą udzielonej łaski do umiłowanego nade wszystko Boga. Jest to więc nie tylko przylgnięcie do Słowa Wcielonego i, wraz z Maryją, radosne adorowanie Obecnego Pana, ale także stanięcie razem z Maryją pod krzyżem Jezusa.

Módlmy się: Święty Janie, mężu modlitwy, dopomóż nam i wszystkim, za których się modlimy w tej nowennie, wejść w głębokie rozmodlenie, abyśmy otrzymali wiedzę miłości oraz abyśmy wiedzieli, że wiedza miłości to: wiedza Maryi przyjmującej Słowo, wypływająca z wzajemnych zwierzeń w zaciszu Nazaretu; wiedza przyswajania sobie nauczającego Jezusa; wiedza Krzyża, która prowadzi do zmartwychwstania; i wreszcie, że wiedza miłości to nieustanne szukanie Boga, który szukającym pozwala się znaleźć.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!