III dzień nowenny

Święty Janie od Krzyża, rozmiłowany w Jezusie Chrystusie, dla ciebie jest On tym, który objawia ci nieskończoną dobroć Ojca. Zachowywanie Jego nauki Ewangelii jest u podstaw zjednoczenia w miłości z Trójcą Świętą. Chrystus jest Oblubieńcem, o którym piszesz w swych dziełach, a szczególnie w “Pieśni du­chowej”. W Jezusie Chrystusie odnajdujesz wszystko. “On jest moim jak piszesz i w Nim ziemia jest moja, i niebo jest moje, i aniołowie są moi, i Matka Boża jest moja”. Chrystus jest objawieniem miłości Ojca, Jego najdoskonalszym obrazem, jest prawdziwie “drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Jeśli ktoś nie jest podobny do Jezusa pouczasz Ojciec nie uzna go za swego.

Módlmy się: Prosimy cię, święty Janie, dla siebie i dla tych, za których modlimy się w tej nowennie, abyśmy jak nas pouczasz zawsze mieli Jezusa Chrystusa przed oczyma, nieustannie rozważali Jego życie, co pozwoli nam Go naśladować i jak On postępować we wszystkim. Tak staniemy się synami w Synu.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!