Fotorelacja: dwaj nowi diakoni

W sobotę, 2 kwietnia 2022 r., br. Piotr Filipek i br. Szymon Wnęk przyjęli święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Jana Zająca. Uroczystość ta odbyła się w naszym karmelitańskim kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Kluszkowcach. Br. Piotr jako diakon posługuje w parafii w Kluszkowcach, natomiast br. Szymon kontynuuje studia filozoficzno-teologiczne w Międzynarodowym Kolegium w Rzymie.

Diakonat jest pierwszym z trzech stopni święceń, udziela przyjmującemu darów Ducha Świętego do pełnienia posługi głoszenia Słowa Bożego i sprawowania określonych czynności liturgicznych. Zakres posługi diakona podaje tzw. homilia

„Umocnieni darem Ducha Świętego, [diakoni] będą pomagać biskupowi i jego prezbiterom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Jako słudzy ołtarza będą głosić Ewangelię, przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Oprócz tego, na polecenie biskupa będą mogli głosić kazania i przekazywać Bożą naukę wierzącym i niewierzącym, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić Wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Diakoni uświęceni przez nałożenie rąk, które pochodzi od Apostołów, i ściśle związani z ołtarzem, będą pełnić dzieła miłosierdzia w imieniu biskupa lub proboszcza”

Nowych diakonów polecajmy Bogu w naszych modlitwach.