Elementarz przyjaźni z Bogiem

Kilka lat temu wydaliśmy wybór najpiękniejszych i najważniejszych tekstów św. Teresy od Jezusa, opatrzony tytułem: „Elementarz przyjaźni z Bogiem”.  Tytuł prowokuje, bo czy można nauczyć się przyjaźni? I do tego z Bogiem? Przyjaźń to tajemnica, i choć jasne jest, że nie da jej się nauczyć tak jak abecadła w szkole, to jednak rządzi się swoimi prawami, ot choćby tym podstawowym: by się przyjaźnić, trzeba być obecnym!

Święci przyjaciele Boga te prawa przed nami odkrywają, a zdaje się, że prym wiedzie św. Teresa od Jezusa, która modlitwę wprost nazywa przyjaźnią z Bogiem:

„Modlitwa bowiem wewnętrzna jest to, zdaniem moim, poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylewna, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje.” (Ż 8,5)

 „Elementarz przyjaźni z Bogiem” to publikacja dla wszystkich, którzy pragną rozpocząć przygodę z tekstami św. Teresy,  wybrane i ułożone w taki sposób, by ułatwić zrozumienie bogatego przesłania Świętej Doktor Kościoła. Są publikacje, które warto ze sobą zabierać do klęcznika i niewątpliwie z takim przypadkiem mamy do czynienia.

Publikacja:
Józef Kucharczyk OCD (red.), Elementarz przyjaźni z Bogiem, Kraków 2013.

o. Piotr Hensel OCD