Teresa 500 – projekt muzyczny


P rojekt muzyczny powstały z inicjatywy o. Mariusza Wójtowicza OCD we wrześniu 2014 z konkretnym zadaniem muzycznej popularyzacji duchowości Karmelu.

Wokaliści i instrumentaliści przyjęli sobie za cel wyrażenie doświadczenia bliskości Boga spisanego przez św. Teresę od Jezusa oraz innych Świętych zakonu karmelitańskiego poprzez harmonię dźwięków i wyjątkowy zestaw rytmów.

W ten sposób karmelitańscy świadkowie przyjaźni z Bogiem zaczęli przemawiać językiem muzyki.

Streszczeniem ich działalności jest dwupłytowy album zatytułowany BÓG SAM WYSTARCZA – POEZJE Z KARMELU.