6 lutego 2021

Szkice historyczne ojca Jana Kantego Osierdy nr 2.

Opis grafiki Około 1622 roku z terenów Turcji lub Węgier dotarło do Rzeczpospolitej Obojga Narodów „morowe powietrze”. Historycy uważają, że pod tym terminem kryła się prawdopodobnie […]
13 lutego 2021

Szkice historyczne ojca Jana Kantego Osierdy nr 3.

Opis grafiki W czerwcu 1624 roku wódz tatarski Kantymir Murza, zwany Krwawym Mieczem, który w minionych latach kilkakrotnie już najeżdżał Rzeczpospolitą, przybył ze swą armią na […]
19 lutego 2021

Szkice historyczne ojca Jana Kantego Osierdy nr 4

We wrześniu 1648 roku pod Piławcami, na pograniczu Podola i Wołynia, rozegrała się bitwa, którą historycy określają jako jedną z najbardziej dotkliwych klęsk w historii [...]