Bolesne wyznanie miłości

Próba wiary św. Teresy z Lisieux

Pozostawianie po sobie różnego rodzaju znaków i napisów jest tak stare jak stara jest ludzkość. Nie powinno więc dziwić, że również przedstawiciele zakonu karmelitańskiego “dbali” o upamiętnienie swoich przeżyć i miejsc, w których przebywali. Autorką słów z fotografii jest nie kto inny jak sama święta Teresa z Lisieux. Jesus est mon unique Amour – Jezus jest moją jedyną miłością – słowa te Święta wyryła na framudze drzwi swej zakonnej celi, na wysokości oczu, w okresie próby wiary (kwiecień 1896 – wrzesień 1897).