8 sierpnia

Modlitwa jest najwyższym osiągnięciem, do jakiego uzdolniony jest duch ludzki, lecz nie jest osiągnięciem jedynie czysto ludzkim.
św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Zachwycają nas osiągnięcia inżynierii genetycznej i techniki. Dostrzegamy w nich geniusz ludzkiego umysłu, który sięgając po kolejne granice, przekracza je. Święci sprowadzają nas jednak na ziemię i stawiają rzeczy w zupełnie innym porządku: modlitwa jest najwyższym osiągnięciem ludzkiego ducha. A zatem nie technika i nie inżynieria genetyczna. Człowiek jest wielki nie przez to, że jego umysł może coś wymyślić czy odkryć. Jest wielki, ponieważ może się modlić. Zapytano kiedyś świętego Jana Vianneya, proboszcza z Ars, gdzie odbył swoje studia teologiczne. W odpowiedzi wskazał na klęcznik. Tę prawdę wyraża też inna myśl podobnie wyrażana przez świętych: człowiek nigdy nie jest tak wielki jak wówczas, gdy klęczy; czyli gdy się modli. Geniusz modlitwy nie jest jednak wyłącznie dziełem człowieka. To jest dzieło Ducha Świętego, który modli się w tobie. Bez Niego nie ma możliwości, by zwrócić się do Boga.