7 listopada

Miłość, odkąd jej doświadczyłam, jest tak potężna w dziełach, że potrafi wyciągnąć korzyść ze wszystkiego, tak z dobra, jak i ze zła, które są we mnie.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Dopuszczenie przez Boga zła fizycznego i moralnego jest tajemnicą. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o ”strasznej tajemnicy”, ponieważ dotyczy ona wolności stworzeń, które swemu Stwórcy mogą powiedzieć ”nie” i rzeczywiście niektóre to czynią. Wyjaśnia również, że wiara daje nam pewność, iż Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadził z niego dobra drogami, które poznamy w pełni dopiero w życiu wiecznym. ”Nie ma zła, z którego Bóg nie mógłby wyprowadzić większego dobra. Nie ma cierpienia, z którego nie mógłby uczynić drogi prowadzącej do Niego. Idąc na dobrowolną mękę i śmierć na krzyżu, Syn Boży wziął na siebie całe zło grzechu. Cierpienie ukrzyżowanego Boga nie jest tylko jakimś rodzajem cierpienia pośród innych, mniejszym czy większym bólem, lecz nieporównywalną miarą cierpienia. Chrystus, cierpiąc za nas wszystkich, nadał cierpieniu nowy sens, wprowadził je w nowy wymiar, w nowy porządek: w porządek miłości” – powiedział Jan Paweł II.


Odszedł do Boga w Karmelu

1946 † o. Marian od św. Józefa (Goeschlberger)