5 lipca

Nie tyle nauki, ile dobrych przykładów potrzeba. O ten szkopuł rozbija się postęp ludzkości, postęp nie na papierze, nie w książkach, ale ten postęp realny, odbijający się w życiu i czynach.
św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski)

Bóg zawsze udoskonala to, co w człowieku może być udoskonalone, posługując się wydarzeniami codzienności. Jego działanie musi spotkać się z cierpliwością z naszej strony. Postęp, ten realny, obejmujący życie i czyny, ma swoją cenę. Nawet największe odkrycia o nas samych, jakie Bóg nam pomaga uczynić, nie zmienią wszystkiego w jednej chwili. One nie sprawią, że nagle ustaną problemy i zmagania z własną niedoskonałą naturą. Dają nam jednak nową i cenną wiedzę, dzięki której możemy częściej podnosić się z upadków, pokonując wszystko to, co wcześniej przyczyniało się do naszej klęski. Nie jest prawdziwą taka miłość, która nie wymaga. Bóg nie może nie wymagać. Zawsze wymaga, bo dla swych przyjaciół pragnie wciąż większej wewnętrznej dojrzałości i wolności. Świętość na papierze – gdy o niej czytamy lub gdy o niej piszemy – jest łatwa; w realnym życiu wymaga wysiłku, czasu i determinacji.