15 marca

Robisz na mnie wrażenie małej wieśniaczki, do której przychodzi potężny król, by prosić ją o rękę, a ona nie ma odwagi go przyjąć pod pretekstem, że nie jest dostatecznie bogata ani nie zna się na dworskich zwyczajach, nie zastanawiając się nawet nad tym, że jej królewski narzeczony o wiele lepiej zna jej ubóstwo i jej słabość niż ona sama.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

Gdy za­wa­lą się twoje plany, gdy popadniesz po raz kolejny w grzech, z którym tak bardzo się zmagałeś, gdy usłyszysz o sobie coś, co podetnie ci skrzydła, gdy mija czas młodości, a w różnych dolegliwościach pojawiają się pierwsze zwiastuny starości, gdy nagłe zdarzenie pozbawi cię dobrego zdrowia i możliwości bycia człowiekiem aktywnym i samodzielnym, wówczas dane ci będzie poznać najistotniejszą prawdę o sobie. Prawdę o tym, że wszystko jest w rękach Jezusa, a nie w twoich. Twoją własnością jest tylko nędza, a wszystko inne, od talentów i umiejętności poczynając, a na owocach działań kończąc, jest Jego. Jezus domaga się, by ta własność człowieka została Mu oddana. Ona na równi z wysiłkiem woli stanowi istotę ducha ofiary i decyduje o jej jakości.


Odszedł do Boga w Karmelu

1948 † o. Jan Kanty od św. MN Teresy (Osierda)